Arbetsgrupper

De nio arbetsgruppernas sammansättning och relaterad information

 • Den här arbetsgruppen leds av Anna Pasková (Tjeckiens miljöministerium), som företräder Europeiska unionens råd, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Klimat och miljö".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Ms Hildegard BENTELE (EPP, DE)
  • Ms Esther DE LANGE (EPP, NL)
  • Mr Herbert DORFMANN (EPP, IT)
  • Ms Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)
  • Ms Claudia GAMON (Renew, AT)
  • Ms Laura HUHTASAARI (ID, FI)
  • Ms Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES)
  • Mr Andreas SCHIEDER (S&D, AT)
  • Ms Beata SZYDŁO (ECR, PL)
  • Ms Vera TAX (S&D, NL)
  • Mr Nils TORVALDS (Renew, FI)
  • Mr László TRÓCSÁNYI (NI, HU)

 • Den här arbetsgruppen leds av Maroš Šefčovič, som företräder Europeiska kommissionen, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Hälsa".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Mr Pascal ARIMONT (EPP, BE)
  • Ms Susanna CECCARDI (ID, IT)
  • Ms Nathalie COLIN-OESTERLÉ (EPP, FR)
  • Ms Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)
  • Ms Radka MAXOVÁ (S&D, CZ)
  • Mr Alin MITUȚA (Renew, RO)
  • Ms Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
  • Mr Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, GR)
  • Ms Michèle RIVASI (Greens/EFA, FR)
  • Mr Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)
  • Ms Patrizia TOIA (S&D, IT)
  • Ms Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

 • Den här arbetsgruppen leds av Iratxe García Pérez (Spanien, S&D), som företräder Europaparlamentet, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Ms Manon AUBRY (The Left, FR)
  • Ms Nicola BEER (Renew, DE)
  • Ms Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
  • Ms Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
  • Mr Roman HAIDER (ID, AT)
  • Mr Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)
  • Ms Roberta METSOLA (EPP, MT)
  • Mr Siegfried MUREȘAN (EPP, RO)
  • Mr Niklas NIENASS (Greens/EFA, DE)
  • Ms Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI)
  • Ms Monika VANA (Greens/EFA, AT)

 • Den här arbetsgruppen leds först av Clément Beaune (fransk statssekreterare med ansvar för Europafrågor) och därefter av Hans Dahlgren (Sveriges EU-minister) och Asees Ahuja (biträdande generaldirektör Regeringskansliet, Statsrådsberedningen), som båda företräder Europeiska unionens råd, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "EU i världen".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Mr Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)
  • Mr Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL)
  • Ms Deirdre CLUNE (EPP, IE)
  • Mr Carlo FIDANZA (ECR, IT)
  • Ms Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
  • Mr Andrius KUBILIUS (EPP, LT)
  • Mr Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
  • Ms Hélène LAPORTE (ID, FR)
  • Mr Jaak MADISON (ID, EE)
  • Mr Costas MAVRIDES (S&D, CY)
  • Mr Tonino PICULA (S&D, HR)
  • Ms Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Greens/EFA, DE)

 • Den här arbetsgruppen leds av Věra Jourová, som företräder Europeiska kommissionen, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Ms Katarina BARLEY (S&D, DE)
  • Mr Vladimír BILČÍK (EPP, SK)
  • Ms Katalin CSEH (Renew, HU)
  • Ms Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
  • Ms Klára DOBREV (S&D, HU)
  • Mr Daniel FREUND (Greens/EFA, DE)
  • Mr Esteban GONZÁLEZ PONS (EPP, ES)
  • Mr Thierry MARIANI (ID, FR)
  • Ms Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES)
  • Mr Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)
  • Mr Helmut SCHOLZ (The Left, DE)
  • Ms Romana TOMC (EPP, SI)

 • Den här arbetsgruppen leds först av Riina Sikkut (Estlands parlament, S&D) och därefter av Elina Valtonen (Finlands riksdag, EPP), som båda företräder de nationella parlamentens delegation, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Digital omställning".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Ms Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
  • Ms Josianne CUTAJAR (S&D, MT)
  • Ms Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA, CZ)
  • Ms Assita KANKO (ECR, BE)
  • Mr Othmar KARAS (EPP, AT)
  • Ms Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI)
  • Mr Morten LØKKEGAARD (Renew, DK)
  • Ms Eva MAYDELL (EPP, BG)
  • Mr Alessandro PANZA (ID, IT)
  • Ms Sandra PEREIRA (The Left, PT)
  • Mr Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES)
  • Mr Radosław SIKORSKI (EPP, PL)

 • Den här arbetsgruppen leds av Manfred Weber (Tyskland, EPP), som företräder Europaparlamentet, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Demokratin i EU".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Den här arbetsgruppen leds först av Dimitris Kairidis (Greklands parlament, EPP) och därefter av Alessandro Alfieri (Italiens senat, S&D), som båda företräder de nationella parlamentens delegation, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Migration".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Ms Abir AL-SAHLANI (Renew, SE)
  • Mr Marc ANGEL (S&D, LU)
  • Mr Malik AZMANI (Renew, NL)
  • Mr Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES)
  • Mr Gunnar BECK (ID, DE)
  • Mr Angel DZHAMAZKI (ECR, BG)
  • Ms Sunčana GLAVAK (EPP, HR)
  • Mr Jeroen LENAERS (EPP, NL)
  • Mr Philippe OLIVIER (ID, FR)
  • Ms Sara SKYTTEDAL (EPP, SE)
  • Mr Jordi SOLÉ (Greens/EFA, ES)
  • Mr Nils UŠAKOVS (S&D, LV)

 • Den här arbetsgruppen leds av Silja Markkula, som företräder Europeiska ungdomsforumet, och bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag på temat "Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott".

  De tolv medlemmarna i arbetsgruppen från Europaparlamentets delegation:

  • Mr François ALFONSI (Greens/EFA, FR)
  • Ms Christine ANDERSON (ID, DE)
  • Mr Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
  • Ms Laurence FARRENG (Renew, FR)
  • Ms Kinga GÁL (NI, HU)
  • Ms Alicia HOMS GINEL (S&D, ES)
  • Ms Nora MEBAREK (S&D, FR)
  • Ms Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
  • Mr Victor NEGRESCU (S&D, RO)
  • Ms Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ)
  • Mr Guy VERHOFSTADT (Renew, BE)
  • Ms Isabel WISELER-LIMA (EPP, LU)