Välkomsthälsning från konferensens medordförande

Den här sidan har kommit till för att du enkelt ska kunna ta reda på det senaste om ledamöternas arbete i konferensen om Europas framtid.

För första gången i unionens historia samlas nu Europaparlamentet, rådet, EU-kommissionen och de nationella parlamenten för att tillsammans och utan mellanhand samtala med EU-medborgarna och ge dem möjlighet att dela med sig av sina tankar om vår gemensamma framtid.

Det är ett experiment i plattformsbaserad samtalsdemokrati som ligger oss direktvalda representanter för alla EU-medborgare varmt om hjärtat. 108 ledamöter från Europaparlamentet deltar i konferensens plenarförsamling, där medborgarnas förslag ska diskuteras. De slutsatser som den här processen leder fram till är mer än bara en övning i att lyssna: det här är vårt sätt att finna gemensamma svar på medborgarnas idéer, förhoppningar och farhågor.

Som medordförande för konferensen är jag mycket stolt över att få leda Europaparlamentets delegation. Tillsammans ska vi se till att konferensen om Europas framtid får ordentlig styrfart, så att EU kan stå väl rustat för 2000-talet och föra våra gemensamma projekt närmare medborgarna.

Guy Verhofstadt talar
Guy Verhofstadt, belgisk ledamot för Renew Europe och medordförande för konferensen om Europas framtid.