Delovne skupine

Uvod

Delo za plenarno skupščino konference pripravlja devet v ta namen ustanovljenih tematskih delovnih skupin.

Delovne skupine sestavljajo različni predstavniki v podobnem razmerju kot v plenarni skupščini. Prispevki delovnih skupin, ki temeljijo na priporočilih evropskih in nacionalnih državljanskih forumov in prispevkih, zbranih z večjezično digitalno platformo, služijo pri pripravi razprav in predlogov za plenarno skupščino v okviru, ki ga določata skupna izjava in poslovnik.

Delovne skupine razpravljajo o različnih prispevkih in priporočilih ter delujejo na podlagi soglasja različnih predstavnikov. Predsednik vsake delovne skupine skupaj s predstavnikom, ki v skupini zastopa evropske državljanske forume, rezultate teh razprav predstavi na plenarni skupščini. Skupščina nato razpravlja in glasuje o predlogih, ki bodo del končnih priporočil izvršnemu odboru.

Skupni sekretariat konference v skladu z napotki predsednika in po posvetovanju s člani vsake delovne skupine pripravi zbirno poročilo delovnih skupin.

Več informacij o delovnih skupinah konference je na voljo tukaj: Delovne skupine - pravilnik.