Seje

Tukaj je na voljo več informacij in dokumentov v zvezi s sejami delegacije in zasedanji plenarne skupščine konference.