Predstavitev

Evropski parlament v plenarni skupščini konference zastopa 108 poslancev Evropskega parlamenta iz vseh sedmih političnih skupin in samostojnih poslancev.

Kaj je konferenca o prihodnosti Evrope?

Konferenca o prihodnosti Evrope je odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, kot je doslej še ni bilo. Evropejcem omogoča, da delijo svoja pričakovanja in zamisli v zvezi z Evropo ter predlagajo usmeritev prihodnjih politik Evropske unije.
Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija so jo ustanovili s skupno izjavo, ki so jo podpisali 10. marca 2021 v Bruslju. Te tri institucije, katerih predsedniki sestavljajo skupno predsedstvo, so se zavezale, da bodo prisluhnile Evropejcem in skušale priporočila v okviru svojih pristojnosti čim prej uresničiti. Zaključki konference naj bi bili znani spomladi leta 2022.
Delo konference v imenu skupnega predsedstva nadzoruje izvršni odbor. Sestavljajo ga predstavniki treh institucij, ki imajo enakovredno vlogo in mu skupaj sopredsedujejo. Predstavniki Konference odborov parlamentov za zadeve Unije iz nacionalnih parlamentov držav članic sodelujejo kot opazovalci na vseh sejah odbora. Kot opazovalci so povabljeni tudi predstavniki Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in socialnih partnerjev.

Potek konference

Konferenca se je uradno začela 9. maja 2021 s slovesnostjo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, potem ko je izvršni odbor sprejel njen poslovnik. Večjezična platforma konference je začela delovati že 19. aprila.
Na platformi lahko državljani prek spleta oddajo svoje predloge, delijo zamisli ter se sporazumevajo v 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prispevki se bodo zbirali, obravnavali in spremljali ves čas trajanja konference. Na platformi so objavljeni tudi dogodki, ki jih po vsej Evropi organizirajo posamezniki in organizacije ter nacionalne, regionalne in lokalne oblasti. Ključne zamisli in priporočila s platforme bodo lahko pri svojih dejavnostih uporabile okrogle mize evropskih državljanov ter plenarna skupščina.
Na vsaki od štirih okroglih miz evropskih državljanov bo sodelovalo 200 naključno izbranih državljanov, ki bodo razpravljali o različnih temah in predstavili svoje predloge. Okrogle mize bodo odražale geografsko poreklo, spol, starost in socialno-ekonomske razmere prebivalcev Evropske unije.

Plenarna skupščina konference

Na zasedanjih plenarne skupščine bodo člani razpravljali o priporočilih nacionalnih in evropskih okroglih miz državljanov ter o prispevkih z večjezične digitalne platforme, razdeljenih na tematske sklope. Državljani bodo predstavili in obravnavali priporočila, nato pa bo plenarna skupščina svoje predloge za zaključke konference predstavila izvršnemu odboru. Ta bo pripravil poročilo, pri čemer bo v celoti in popolnoma pregledno sodeloval s plenarno skupščino konference.
Plenarno skupščino konference sestavlja 108 predstavnikov Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta, 3 predstavniki Evropske komisije, pa tudi 108 predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki so enakopravni partnerji, ter 108 državljanov. Sodelovalo bo tudi 18 predstavnikov Odbora regij in 18 predstavnikov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, 6 izvoljenih predstavnikov regionalnih oblasti in 6 izvoljenih predstavnikov lokalnih oblasti, 12 predstavnikov socialnih partnerjev in 8 predstavnikov civilne družbe.
Zasedanja plenarne skupščine, ki jim bodo predsedovali trije sopredsedniki izvršnega odbora, bodo potekala v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu v vseh uradnih jezikih Evropske unije in jih bo mogoče v živo spremljati prek spleta.

Delegacija Evropskega parlamenta

Delegacijo Evropskega parlamenta pri plenarni skupščini konference sestavlja 108 poslancev Evropskega parlamenta iz vseh sedmih političnih skupin in samostojnih poslancev. Vključuje tudi sedem predstavnikov in opazovalcev Parlamenta v izvršnem odboru konference, njen predsednik pa je Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgija). Seje delegacije potekajo pred plenarnimi zasedanji konference, da lahko njeni člani pripravijo prispevke Parlamenta. Ustanovno plenarno zasedanje je potekalo 18. in 19. junija 2021.

Raziščite konferenco o prihodnosti Evrope

Naj se sliši tvoj glas