Pracovné skupiny

Zloženie 9 pracovných skupín a súvisiace informácie

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Rady Európskej únie predsedá Anna PASKOVÁ (Ministerstvo životného prostredia Českej republiky), poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Klimatická zmena a životné prostredie.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Ms Hildegard BENTELE (EPP, DE)
  • Ms Esther DE LANGE (EPP, NL)
  • Mr Herbert DORFMANN (EPP, IT)
  • Ms Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)
  • Ms Claudia GAMON (Renew, AT)
  • Ms Laura HUHTASAARI (ID, FI)
  • Ms Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES)
  • Mr Andreas SCHIEDER (S&D, AT)
  • Ms Beata SZYDŁO (ECR, PL)
  • Ms Vera TAX (S&D, NL)
  • Mr Nils TORVALDS (Renew, FI)
  • Mr László TRÓCSÁNYI (NI, HU)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Európskej komisie predsedá Maroš ŠEFČOVIČ, poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Zdravie.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Mr Pascal ARIMONT (EPP, BE)
  • Ms Susanna CECCARDI (ID, IT)
  • Ms Nathalie COLIN-OESTERLÉ (EPP, FR)
  • Ms Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)
  • Ms Radka MAXOVÁ (S&D, CZ)
  • Mr Alin MITUȚA (Renew, RO)
  • Ms Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
  • Mr Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, GR)
  • Ms Michèle RIVASI (Greens/EFA, FR)
  • Mr Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)
  • Ms Patrizia TOIA (S&D, IT)
  • Ms Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Európskeho parlamentu predsedá Iratxe GARCIA PEREZ (Španielsko, S&D), poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Ms Manon AUBRY (The Left, FR)
  • Ms Nicola BEER (Renew, DE)
  • Ms Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
  • Ms Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
  • Mr Roman HAIDER (ID, AT)
  • Mr Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)
  • Ms Roberta METSOLA (EPP, MT)
  • Mr Siegfried MUREȘAN (EPP, RO)
  • Mr Niklas NIENASS (Greens/EFA, DE)
  • Ms Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI)
  • Ms Monika VANA (Greens/EFA, AT)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Rady Európskej únie spolupredsedajú Clément BEAUNE, francúzsky štátny tajomníkom pre európske záležitosti, a Hans DAHLGREN, švédsky minister pre záležitosti EÚ, a Asees Ahuja, zástupca generálneho riaditeľa, švédska vláda, poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému EÚ vo svete.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Mr Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)
  • Mr Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL)
  • Ms Deirdre CLUNE (EPP, IE)
  • Mr Carlo FIDANZA (ECR, IT)
  • Ms Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
  • Mr Andrius KUBILIUS (EPP, LT)
  • Mr Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
  • Ms Hélène LAPORTE (ID, FR)
  • Mr Jaak MADISON (ID, EE)
  • Mr Costas MAVRIDES (S&D, CY)
  • Mr Tonino PICULA (S&D, HR)
  • Ms Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Greens/EFA, DE)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Európskej komisie predsedá Věra JOUROVÁ poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Ms Katarina BARLEY (S&D, DE)
  • Mr Vladimír BILČÍK (EPP, SK)
  • Ms Katalin CSEH (Renew, HU)
  • Ms Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
  • Ms Klára DOBREV (S&D, HU)
  • Mr Daniel FREUND (Greens/EFA, DE)
  • Mr Esteban GONZÁLEZ PONS (EPP, ES)
  • Mr Thierry MARIANI (ID, FR)
  • Ms Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES)
  • Mr Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)
  • Mr Helmut SCHOLZ (The Left, DE)
  • Ms Romana TOMC (EPP, SI)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Rady Európskej únie spolupredsedajú Riina SIKKUT (estónsky parlament, S&D) a Elina VALTONEN (fínsky parlament, PPE), poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Digitálna transformácia.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Ms Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
  • Ms Josianne CUTAJAR (S&D, MT)
  • Ms Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA, CZ)
  • Ms Assita KANKO (ECR, BE)
  • Mr Othmar KARAS (EPP, AT)
  • Ms Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI)
  • Mr Morten LØKKEGAARD (Renew, DK)
  • Ms Eva MAYDELL (EPP, BG)
  • Mr Alessandro PANZA (ID, IT)
  • Ms Sandra PEREIRA (The Left, PT)
  • Mr Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES)
  • Mr Radosław SIKORSKI (EPP, PL)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Európskeho parlamentu predsedá Manfred WEBER (Nemecko, PPE), poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Európska demokracia.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene delegácie národných parlamentov spolupredsedajú Dimitris KAIRIDIS (grécky parlament, PPE) a Alessandro ALFIERI (taliansky Senát, S&D), poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Migrácia.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Ms Abir AL-SAHLANI (Renew, SE)
  • Mr Marc ANGEL (S&D, LU)
  • Mr Malik AZMANI (Renew, NL)
  • Mr Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES)
  • Mr Gunnar BECK (ID, DE)
  • Mr Angel DZHAMAZKI (ECR, BG)
  • Ms Sunčana GLAVAK (EPP, HR)
  • Mr Jeroen LENAERS (EPP, NL)
  • Mr Philippe OLIVIER (ID, FR)
  • Ms Sara SKYTTEDAL (EPP, SE)
  • Mr Jordi SOLÉ (Greens/EFA, ES)
  • Mr Nils UŠAKOVS (S&D, LV)

 • Táto pracovná skupina, ktorej v mene Európskeho fóra mládeže predsedá Silja MARKKULA, poskytne podklady na prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie na tému Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

  Zoznam 12 členov pracovnej skupiny delegácie EP:

  • Mr François ALFONSI (Greens/EFA, FR)
  • Ms Christine ANDERSON (ID, DE)
  • Mr Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
  • Ms Laurence FARRENG (Renew, FR)
  • Ms Kinga GÁL (NI, HU)
  • Ms Alicia HOMS GINEL (S&D, ES)
  • Ms Nora MEBAREK (S&D, FR)
  • Ms Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
  • Mr Victor NEGRESCU (S&D, RO)
  • Ms Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ)
  • Mr Guy VERHOFSTADT (Renew, BE)
  • Ms Isabel WISELER-LIMA (EPP, LU)