Pracovné skupiny

Úvod

Na prípravu činnosti plenárneho zasadnutia konferencie bolo zriadených deväť tematických pracovných skupín.

Ich zloženie odráža pomer medzi jednotlivými zložkami v pléne. Pracovné skupiny pracujú na príprave diskusií a návrhov pléna na základe odporúčaní národných a európskych panelových diskusií občanov a príspevkov zverejnených na mnohojazyčnej digitálnej platforme v súlade so spoločným vyhlásením a rokovacím poriadkom.

Pracovné skupiny budú diskutovať o rôznych príspevkoch a odporúčaniach a pracovať na základe konsenzu jednotlivých zložiek. Predseda každej pracovnej skupiny spolu s hovorcom európskych panelových diskusií občanov v skupine predstavia plénu výsledky. Plénum bude následne diskutovať a hlasovať o návrhoch, ktoré budú súčasťou konečných odporúčaní pre výkonnú radu.

Súhrnný záznam z pracovných skupín vypracuje spoločný sekretariát konferencie pod vedením predsedu a po konzultácii s členmi každej pracovnej skupiny.

Ďalšie informácie o pracovných skupinách konferencie nájdete tu: Pracovné skupiny - mandát