Schôdze

Tu nájdete informácie a dokumenty o zasadnutiach delegácie a plenárnych zasadnutiach konferencie.