Domovská stránka

Guy Verhofstadt (Renew Europe, BE) - Spolupredseda Konferencie o budúcnosti Európy

Úvodné slovo spolupredsedu konferencie

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o tom, ako sa poslanci EP zapájajú do aktivít v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Po prvýkrát v histórii Európskej únie sa jej tri hlavné inštitúcie spojili s národnými parlamentmi, aby nadviazali diskusiu priamo s občanmi Európy. Konferencia tak občanom ponúka príležitosť podeliť sa o svoje názory na našu spoločnú budúcnosť.

Ide o projekt v oblasti poradnej demokracie, ktorý prebieha prostredníctvom online platformy a ku ktorému pristupujeme ako priamo volení zástupcovia občanov Európy s mimoriadnou vážnosťou. 108 poslancov Európskeho parlamentu je súčasťou plenárneho zasadnutia konferencie, ktoré je fórom na diskusiu o návrhoch občanov. Nejde len o vypočutie hlasu občanov. Závery, ktoré z tohto procesu vzídu, nám pomôžu nájsť spoločné odpovede na ich podnety, nádeje i obavy.

Je pre mňa cťou, že ako spolupredseda konferencie môžem stáť na čele delegácie Európskeho parlamentu. Spoločne sa postaráme o to, aby sa Konferencia o budúcnosti Európy naplno rozbehla a umožnila nám pripraviť EÚ na výzvy 21. storočia a priniesť náš spoločný projekt bližšie k občanom.

Konferencia o budúcnosti Európy: občania požadujú od EÚ viac

Inštitúcie EÚ a vyše 500 občanov 2. decembra posúdilo opatrenia nadväzujúce na návrhy Konferencie o budúcnosti Európy.

Ďalšie informácie

Budúcnosť Európy: Konferencia ukončená s prísľubom zmeny

Na Konferencii v rámci podujatia v Štrasburgu odovzdali záverečnú správu © European Union 2022 - EP
Predstavitelia inštitúcií EÚ sa pri prijatí záverečnej správy Konferencie o budúcnosti Európy zaviazali, že budú konať v súlade s nápadmi občanov na zmenu EÚ.

Ďalšie informácie

Budúcnosť Európy: Ambiciózne návrhy pléna Konferencie smerujú k revízii zmlúv

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy cez víkend prijatím návrhov ukončilo svoju činnosť. Delegácia EP návrhy pléna podporila a oznámila úmysel naštartovať reformy EÚ.

Ďalšie informácie