Úvodné slovo spolupredsedu konferencie

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o tom, ako sa poslanci EP zapájajú do aktivít v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Po prvýkrát v histórii Európskej únie sa jej tri hlavné inštitúcie spojili s národnými parlamentmi, aby nadviazali diskusiu priamo s občanmi Európy. Konferencia tak občanom ponúka príležitosť podeliť sa o svoje názory na našu spoločnú budúcnosť.

Ide o projekt v oblasti poradnej demokracie, ktorý prebieha prostredníctvom online platformy a ku ktorému pristupujeme ako priamo volení zástupcovia občanov Európy s mimoriadnou vážnosťou. 108 poslancov Európskeho parlamentu je súčasťou plenárneho zasadnutia konferencie, ktoré je fórom na diskusiu o návrhoch občanov. Nejde len o vypočutie hlasu občanov. Závery, ktoré z tohto procesu vzídu, nám pomôžu nájsť spoločné odpovede na ich podnety, nádeje i obavy.

Je pre mňa cťou, že ako spolupredseda konferencie môžem stáť na čele delegácie Európskeho parlamentu. Spoločne sa postaráme o to, aby sa Konferencia o budúcnosti Európy naplno rozbehla a umožnila nám pripraviť EÚ na výzvy 21. storočia a priniesť náš spoločný projekt bližšie k občanom.

Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt (Renew Europe, BE) spolupredseda Konferencie o budúcnosti Európy