Grupuri de lucru

Introducere

Pentru pregătirea lucrărilor adunării plenare a Conferinței au fost create nouă grupuri de lucru tematice.

Componența lor reflectă proporțiile dintre diferitele componente ale adunării plenare. Grupurile de lucru contribuie la pregătirea dezbaterilor și a propunerilor adunării plenare pe baza recomandărilor formulate de grupurile de dezbatere ale cetățenilor de la nivel național și european și a contribuțiilor la Platforma digitală multilingvă, în cadrul stabilit de Declarația comună și Regulamentul de procedură.

Grupurile de lucru vor dezbate diferitele contribuții și recomandări și își vor baza lucrările pe consensul la care s-a ajuns în cadrul diferitelor componente. Președintele fiecărui grup de lucru, împreună cu purtătorul de cuvânt al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul grupului, va prezenta adunării plenare rezultatul. Aceasta va dezbate și va vota apoi propunerile care vor face parte din recomandările finale înaintate Comitetului executiv.

Secretariatul comun al Conferinței va redacta un proces-verbal sumar al grupurilor de lucru, sub îndrumarea președintelui și în consultare cu membrii fiecărui grup de lucru.

Informații suplimentare referitoare la grupurile de lucru ale Conferinței se găsesc aici: Grupuri de lucru - Termeni de referință.