Reuniunile conferinței plenare

Mai jos puteți găsi ordini de zi și procese-verbale ale sesiunilor plenare ale Conferinței.
Informații suplimentare în legătură cu sesiunea plenară a conferinței se găsesc în secțiunea special consacrată acesteia de pe site-ul Conferinței privind viitorul Europei.

Calendar al sesiunilor plenare ale Conferinței