Despre conferință

108 eurodeputați din toate cele 7 grupuri politice precum și membri neafiliați reprezintă Parlamentul European în ședința plenară a conferinței.

Despre ce este vorba în conferință?

Conferința privind viitorul Europei este un exercițiu de democrație deliberativă deschis și incluziv, complet inedit. El le permite europenilor să-și comunice așteptările și ideile legate de Europa și să formuleze propuneri care să ajute la orientarea viitoarelor politici ale Uniunii.
Conferința a fost creată de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană printr-o declarație comună semnată la Bruxelles, pe 10 martie 2021. Cele trei instituții, care prezidează conferința în comun, s-au angajat să asculte europenii și să dea rapid curs recomandărilor făcute, în funcție de sfera lor de competență. Concluziile conferinței vor fi, probabil, finalizate în primăvara anului 2022.
Lucrările conferinței sunt supravegheate de un comitet executiv, în numele președinției comune. Acesta este alcătuit din reprezentanți cu puteri egale ai celor trei instituții și este prezidat în comun de ele. Reprezentanți din partea parlamentelor naționale ale Uniunii vor participa ca observatori la toate reuniunile comitetului. Sunt invitați ca observatori și reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European și ai partenerilor sociali.

Cum funcționează conferința

Conferința a fost lansată oficial pe 9 mai 2021, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Parlamentului European din Strasbourg, după ce comitetul executiv a adoptat regulamentul de procedură al conferinței. Platforma digitală multilingvă a conferinței a fost lansată chiar mai devreme, pe 19 aprilie.
Platforma este locul unde cetățenii își pot transmite propunerile online, își pot comunica ideile și pot interacționa în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Aceste contribuții vor fi colectate, analizate și monitorizate pe toată durata conferinței. Platforma reunește și o serie de evenimente organizate de diverse persoane și organizații, precum și de autoritățile naționale, regionale și locale din întreaga Europă. Principalele idei și recomandări prezentate pe platformă vor fi folosite ca puncte de pornire de celelalte două componente ale conferinței: grupurile de dezbatere din care fac parte cetățeni europeni și ședința plenară.
Fiecare dintre cele patru grupuri de dezbatere va fi compus din 200 de cetățeni aleși aleatoriu. Ei vor discuta despre diverse subiecte și își vor prezenta propunerile. Grupurile vor respecta anumite criterii, astfel încât să fie reprezentative. Printre ele sunt originea geografică, echilibrul de gen, vârsta și contextul socioeconomic.

Sesiunile plenare ale conferinței

În sesiunile plenare ale conferinței se vor dezbate și discuta recomandările formulate de grupurile de dezbateri naționale și de cele din care fac parte cetățeni europeni. Se vor discuta și propunerile culese de pe platforma digitală multilingvă, grupate pe teme. După ce recomandările respective sunt prezentate de cetățeni și discutate cu aceștia, sesiunea plenară va prezenta comitetului executiv propunerile sale de concluzii ale conferinței. Comitetul va elabora un raport. În acest scop, va colabora pe deplin cu sesiunea plenară, într-un spirit de transparență completă.
La sesiunea plenară a Conferinței participă 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 ai Consiliului, 3 ai Comisiei Europene, 108 din partea parlamentelor naționale, pe o poziție egală, alături de 108 cetățeni. Vor fi, de asemenea, prezenți 18 reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și 18 reprezentanți ai Comitetului Economic și Social, 6 reprezentanți aleși din partea autorităților regionale și 6 reprezentanți aleși din partea autorităților locale, 12 reprezentanți ai partenerilor sociali și 8 reprezentanți ai societății civile.
Ședințele plenare ale conferinței, care vor fi prezidate de cei trei copreședinți ai comitetului executiv, vor avea loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Ele se vor desfășura în toate limbile oficiale ale Uniunii și vor fi difuzate în direct pe internet.

Delegația Parlamentului European

Delegația Parlamentului European la ședința plenară a conferinței cuprinde 108 eurodeputați din toate cele șapte grupuri politice și, respectiv, din rândul deputaților neafiliați. Delegația include șase din cei șapte reprezentanți și observatori ai Parlamentului la comitetul executiv al conferinței și este condusă de Guy Verhofstadt (Renew, Belgia). Reuniunile delegației au loc înainte de sesiunile plenare ale conferinței pentru a pregăti contribuțiile Parlamentului, începând cu sesiunea plenară inaugurală din 18-19 iunie 2021.

Aflați detalii despre Conferința privind viitorul Europei

Fă-ți auzită vocea