Grupy robocze

Wprowadzenie

Powołano dziewięć grup roboczych zajmujących się przygotowywaniem prac zgromadzenia plenarnego.

Ich skład odzwierciedla proporcje między częściami składowymi zgromadzenia plenarnego. Grupy robocze przygotowują debaty i propozycje zgromadzenia plenarnego w oparciu o zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz uwagi zgłaszane na wielojęzycznej platformie cyfrowej, zgodnie z zasadami określonymi we wspólnej deklaracji i w regulaminie.

Grupy robocze omawiają poszczególne uwagi i zalecenia, pracując na zasadzie konsensusu między poszczególnymi częściami składowymi. Przewodniczący poszczególnych grup roboczych, wspólnie z rzecznikami europejskich paneli obywatelskich w danej grupie, przedstawiają wyniki zgromadzeniu plenarnemu. Następnie zgromadzenie plenarne debatuje i głosuje nad propozycjami, które znajdą się w ostatecznych zaleceniach dla zarządu.

Wspólny sekretariat konferencji sporządza podsumowanie obrad grup roboczych pod kierunkiem przewodniczącego i w porozumieniu z członkami poszczególnych grup roboczych.

Więcej informacji o grupach roboczych konferencji znajdziesz tutaj: Grupy robocze - zasady funkcjonowania