Posiedzenia zgromadzenia plenarnego Konferencji

Poniżej znajdziesz porządki obrad i protokoły posiedzeń plenarnych konferencji.
Więcej informacji o zgromadzeniu plenarnym znajdziesz w specjalnej sekcji strony internetowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Kalendarz posiedzeń plenarnych konferencji