Strona główna

Guy Verhofstadt (Renew, BE), współprzewodniczący Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Słowo powitalne współprzewodniczącego Konferencji

Tu znajdziesz aktualne informacje na temat działań posłów w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Po raz pierwszy w historii Unii wszystkie jej trzy instytucje oraz parlamenty krajowe postanowiły porozmawiać bezpośrednio z obywatelami Europy. Chcą poznać ich pomysły na temat naszej wspólnej przyszłości.

To eksperyment w demokracji deliberatywnej, realizowany na platformie internetowej. Jest on bardzo ważny dla nas, bezpośrednio wybranych przedstawicieli wszystkich Europejczyków. 108 posłów do Parlamentu Europejskiego jest częścią zgromadzenia plenarnego Konferencji, na którym omawiane będą propozycje obywateli. Konferencja to nie tylko ćwiczenie w słuchaniu głosu obywateli. Wnioski wyciągnięte z tego procesu pomogą nam znaleźć wspólne odpowiedzi na pomysły, nadzieje i obawy obywateli.

To dla mnie zaszczyt stać na czele delegacji Parlamentu Europejskiego i współprzewodniczyć Konferencji. Razem nadamy impet Konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby w XXI wieku Unia rozwijała się zgodnie z naszymi potrzebami i aby obywatele mogli aktywniej wziąć udział w naszym wspólnym projekcie europejskim.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: obywatele oczekują więcej od UE

Drugiego grudnia przedstawiciele instytucji UE oraz ponad 500 obywateli wzięło udział w wydarzeniu oceniającym prace nad propozycjami Knferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

Więcej informacji

Przyszłość Europy: Konferencja kończy się obietnicami zmian

Uczestnicy Konferencji w sprawie przyszłości Europy wręczyli sprawozdanie końcowe przedstawicielom instytucji UE na ceremonii w Strasburgu. ©EU 2022 – EP
Obywatele przekazali sprawozdanie końcowe Konferencji w sprawie przyszłości Europy instytucjom UE, które zobowiązały się do reakcji na ich pomysły na zmiany w UE.

Więcej informacji

Przyszłość Europy: Ambitne propozycje zgromadzenia plenarnego wskazują na przegląd Traktatu

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Zgromadzenie plenarne zakończyło pracę, posłowie zadowoleni z wyników konferencji zapowiadają, że Parlament chce rozpocząć reformy UE.

Więcej informacji