Werkgroepen

Inleiding

Er zijn negen thematische werkgroepen die de werkzaamheden van de plenaire vergadering van de conferentie voorbereiden.

Hun samenstelling weerspiegelt de verhoudingen tussen de verschillende samenstellende delen in de plenaire vergadering. De werkgroepen leveren input voor de voorbereiding van de debatten en voorstellen van de plenaire vergadering, op basis van de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels en bijdragen via het meertalige digitale platform, binnen de parameters van de gezamenlijke verklaring en het Reglement.

De werkgroepen bespreken de verschillende bijdragen en aanbevelingen, en werken op basis van consensus van de verschillende samenstellende delen. De voorzitter van elke werkgroep stelt, samen met de woordvoerder van de Europese burgerpanels in de groep, de resultaten voor aan de plenaire vergadering. In de plenaire vergadering worden de voorstellen besproken die deel uitmaken van de definitieve aanbevelingen aan de raad van bestuur, en wordt erover gestemd.

Het gemeenschappelijk secretariaat van de conferentie stelt, onder leiding van de voorzitter en in overleg met de leden van elke werkgroep, een beknopt verslag van de werkgroepen op.

Meer informatie over de werkgroepen van de conferentie is te vinden op: Werkgroepen -- taakomschrijving