Homepage

Guy Verhofstadt (Renew, BE), medevoorzitter van de Conferentie over de toekomst van Europa

Welkomstwoord van de medevoorzitter van de conferentie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden van de EP-leden bij de Conferentie over de toekomst van Europa.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Unie zijn de drie instellingen en de nationale parlementen samengekomen om rechtstreeks met de Europese burgers van gedachten te wisselen. Zo kunnen zij hun ideeën delen over onze gezamenlijke toekomst.

De conferentie is een experiment in overlegdemocratie, gebaseerd op een platform. Dit experiment nemen wij, als rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van alle Europese burgers, ter harte. 108 leden van het Europees Parlement maken deel uit van de plenaire vergadering van de conferentie, waar voorstellen van burgers worden besproken. Dankzij de conclusies die eruit voortvloeien, gaat het om meer dan alleen luisteren: deze conferentie is onze manier om samen te reageren op de ideeën, verwachtingen en angsten van de burgers.

Als medevoorzitter van de conferentie is het mij een eer de delegatie van het Europees Parlement te mogen leiden. Samen zullen we ervoor zorgen dat de Conferentie over de toekomst van Europa echt iets teweegbrengt, zodat de EU aansluit bij de uitdagingen van de 21e eeuw. Laten we ons gemeenschappelijke project dichter bij de burgers brengen.

Conferentie over de toekomst van Europa: burgers vragen meer van de EU

Op 2 december evalueerden de EU-instellingen en meer dan 500 burgers de follow-up van de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Meer informatie

Toekomst van Europa: Conferentie sluit af met belofte voor veranderingen

Conferentie overhandigt eindverslag tijdens bijeenkomst in Straatsburg - © European Union 2022 - EP
Bij de ontvangst van het eindverslag van de Conferentie hebben de voorzitters van de EU-instellingen beloofd om de ideeën van de burgers voor veranderingen in de EU op te volgen.

Meer informatie

Toekomst van Europa: Ambitieuze voorstellen wijzen naar verdragswijziging

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
De plenaire van de Conferentie is afgelopen. EP-leden spreken hun goedkeuring uit over de uitkomst en kondigen aan EU-hervormingen in gang te willen zetten.

Meer informatie