Welkomstwoord van de medevoorzitter van de conferentie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden van de EP-leden bij de Conferentie over de toekomst van Europa.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Unie zijn de drie instellingen en de nationale parlementen samengekomen om rechtstreeks met de Europese burgers van gedachten te wisselen. Zo kunnen zij hun ideeën delen over onze gezamenlijke toekomst.

De conferentie is een experiment in overlegdemocratie, gebaseerd op een platform. Dit experiment nemen wij, als rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van alle Europese burgers, ter harte. 108 leden van het Europees Parlement maken deel uit van de plenaire vergadering van de conferentie, waar voorstellen van burgers worden besproken. Dankzij de conclusies die eruit voortvloeien, gaat het om meer dan alleen luisteren: deze conferentie is onze manier om samen te reageren op de ideeën, verwachtingen en angsten van de burgers.

Als medevoorzitter van de conferentie is het mij een eer de delegatie van het Europees Parlement te mogen leiden. Samen zullen we ervoor zorgen dat de Conferentie over de toekomst van Europa echt iets teweegbrengt, zodat de EU aansluit bij de uitdagingen van de 21e eeuw. Laten we ons gemeenschappelijke project dichter bij de burgers brengen.

Guy Verhofstadt aan het woord
Guy Verhofstadt (Renew, BE), medevoorzitter van de Conferentie over de toekomst van Europa