Darba grupas

Visu deviņu darba grupu sastāvs un saistītā informācija

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Savienības Padomes vārdā vada Anna PASKOVÁ (Čehijas Vides ministrija), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Klimata pārmaiņas un vide" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Ms Hildegard BENTELE (EPP, DE)
  • Ms Esther DE LANGE (EPP, NL)
  • Mr Herbert DORFMANN (EPP, IT)
  • Ms Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)
  • Ms Claudia GAMON (Renew, AT)
  • Ms Laura HUHTASAARI (ID, FI)
  • Ms Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES)
  • Mr Andreas SCHIEDER (S&D, AT)
  • Ms Beata SZYDŁO (ECR, PL)
  • Ms Vera TAX (S&D, NL)
  • Mr Nils TORVALDS (Renew, FI)
  • Mr László TRÓCSÁNYI (NI, HU)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Komisijas vārdā vada Maroš ŠEFČOVIČ, sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Veselība" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Mr Pascal ARIMONT (EPP, BE)
  • Ms Susanna CECCARDI (ID, IT)
  • Ms Nathalie COLIN-OESTERLÉ (EPP, FR)
  • Ms Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)
  • Ms Radka MAXOVÁ (S&D, CZ)
  • Mr Alin MITUȚA (Renew, RO)
  • Ms Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
  • Mr Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, GR)
  • Ms Michèle RIVASI (Greens/EFA, FR)
  • Mr Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)
  • Ms Patrizia TOIA (S&D, IT)
  • Ms Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Parlamenta vārdā vada Iratxe GARCIA PEREZ (Spānija, S&D), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Ms Manon AUBRY (The Left, FR)
  • Ms Nicola BEER (Renew, DE)
  • Ms Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
  • Ms Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
  • Mr Roman HAIDER (ID, AT)
  • Mr Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)
  • Ms Roberta METSOLA (EPP, MT)
  • Mr Siegfried MUREȘAN (EPP, RO)
  • Mr Niklas NIENASS (Greens/EFA, DE)
  • Ms Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI)
  • Ms Monika VANA (Greens/EFA, AT)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Savienības Padomes vārdā vada Clément BEAUNE (Francijas Eiropas lietu valsts sekretārs) un Hans DAHLGREN (Zviedrijas ES lietu ministrs) un Asees Ahuja (Zviedrijas valdības ģenerāldirektora vietnieks), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "ES pasaulē" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Mr Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)
  • Mr Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL)
  • Ms Deirdre CLUNE (EPP, IE)
  • Mr Carlo FIDANZA (ECR, IT)
  • Ms Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
  • Mr Andrius KUBILIUS (EPP, LT)
  • Mr Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
  • Ms Hélène LAPORTE (ID, FR)
  • Mr Jaak MADISON (ID, EE)
  • Mr Costas MAVRIDES (S&D, CY)
  • Mr Tonino PICULA (S&D, HR)
  • Ms Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Greens/EFA, DE)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Komisijas vārdā vada Věra JOUROVÁ, sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Ms Katarina BARLEY (S&D, DE)
  • Mr Vladimír BILČÍK (EPP, SK)
  • Ms Katalin CSEH (Renew, HU)
  • Ms Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
  • Ms Klára DOBREV (S&D, HU)
  • Mr Daniel FREUND (Greens/EFA, DE)
  • Mr Esteban GONZÁLEZ PONS (EPP, ES)
  • Mr Thierry MARIANI (ID, FR)
  • Ms Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES)
  • Mr Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)
  • Mr Helmut SCHOLZ (The Left, DE)
  • Ms Romana TOMC (EPP, SI)

 • Šī darba grupa, kuru valstu parlamentu delegācijas vārdā vada Riina SIKKUT (Igaunijas Riigikogu, S&D) un Elina VALTONEN (Somijas Eduskunta , PPE), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Digitālā pārveide" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Ms Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
  • Ms Josianne CUTAJAR (S&D, MT)
  • Ms Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA, CZ)
  • Ms Assita KANKO (ECR, BE)
  • Mr Othmar KARAS (EPP, AT)
  • Ms Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI)
  • Mr Morten LØKKEGAARD (Renew, DK)
  • Ms Eva MAYDELL (EPP, BG)
  • Mr Alessandro PANZA (ID, IT)
  • Ms Sandra PEREIRA (The Left, PT)
  • Mr Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES)
  • Mr Radosław SIKORSKI (EPP, PL)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Parlamenta vārdā vada Manfred WEBER (Vācija, PPE), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Eiropas demokrātija" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Šī darba grupa, kuru valstu parlamentu delegācijas vārdā vada Dimitris KAIRIDIS (Grieķijas parlaments, PPE) un Alessandro ALFIERI (Itālijas Senāts, S&D), sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Migrācija" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Šī darba grupa, kuru Eiropas Jaunatnes foruma vārdā vada Silja MARKKULA, sagatavos konferences plenārsēdes debatēm un priekšlikumiem par tematu "Izglītība, kultūra, jaunatne un sports" nepieciešamo informāciju.

  EP delegācijas 12 locekļi darba grupā:

  • Mr François ALFONSI (Greens/EFA, FR)
  • Ms Christine ANDERSON (ID, DE)
  • Mr Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
  • Ms Laurence FARRENG (Renew, FR)
  • Ms Kinga GÁL (NI, HU)
  • Ms Alicia HOMS GINEL (S&D, ES)
  • Ms Nora MEBAREK (S&D, FR)
  • Ms Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
  • Mr Victor NEGRESCU (S&D, RO)
  • Ms Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ)
  • Mr Guy VERHOFSTADT (Renew, BE)
  • Ms Isabel WISELER-LIMA (EPP, LU)