Darba grupas

Ievads

Lai sagatavotu konferences plenārsēdes darbu, tika izveidotas deviņas tematiskās darba grupas.

To sastāvs atspoguļo plenārsēdes proporcionālo sastāvu. Darba grupas dod ieguldījumu konferences plenārsēdes debašu un priekšlikumu sagatavošanā saskaņā ar kopīgajā deklarācijā unDarba grupu pilnvaras un uzdevumi