Konferences līdzpriekšsēdētāja uzruna

Šīs lapas mērķis ir sniegt jaunāko informāciju par Eiropas Parlamenta deputātu iesaistīšanos konferencē par Eiropas nākotni.

Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē Eiropas Parlaments, Padome, Komisija un valstu parlamenti ir sanākuši kopā, lai nepastarpināti apspriestos ar Eiropas iedzīvotājiem, dodot viņiem iespēju dalīties savās idejās par mūsu kopīgo nākotni.

Šis ir platformā balstītas deliberatīvās demokrātijas eksperiments, ko mēs kā visu eiropiešu tieši ievēlēti pārstāvji uztveram ļoti nopietni. Konferences plenārsēdes sastāvā ir 108 Eiropas Parlamenta deputāti, un tajā apspriež iedzīvotāju priekšlikumus. Šajā procesā izdarītie secinājumi netiks vien uzklausīti un aizmirsti: tie mums ļaus rast kopīgas atbildes uz iedzīvotāju idejām, cerībām un bailēm.

Man kā konferences līdzpriekšsēdētājam ir tas gods vadīt Eiropas Parlamenta delegāciju. Kopā mēs nodrošināsim, ka konference par Eiropas nākotni ir pagrieziena punkts, kas veidos 21. gadsimta prasībām atbilstošu ES un tuvinās mūsu projektu iedzīvotājiem.

Gijs Verhofštats runā
Gijs Verhofštats (“Renew Europe”, Beļģija), konferences par Eiropas nākotni līdzpriekšsēdētājs