Munkacsoportok

Bevezetés

Kilenc tematikus munkacsoport alakult a konferencia plenáris üléseinek előkészítésére.

Tagságuk tükrözi a plenáris ülés különböző csoportjainak arányait. A munkacsoportok hozzájárulnak a plenáris ülés vitáinak és javaslatainak előkészítéséhez a nemzeti és európai polgári testületek ajánlásai, valamint a többnyelvű digitális platformon benyújtott hozzájárulások alapján, az együttes nyilatkozatban és az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A munkacsoportok megvitatják a különböző hozzájárulásokat és ajánlásokat, feladatukat a különböző komponensek közötti konszenzus alapján végzik. Az egyes munkacsoportok elnökei, valamint a csoportok európai polgári vitacsoportjainak szóvivői ismertetik az eredményeket a plenáris ülésen. A plenáris ülés ezt követően megvitatja az Igazgatóságnak szóló végleges ajánlások részét képező javaslatokat és szavaz azokról.

A munkacsoportok munkájának összefoglaló jegyzőkönyvét a konferencia közös titkársága készíti el az elnök irányítása alatt és az egyes munkacsoportok tagjaival konzultálva.

A konferencia munkacsoportjairól további információk itt találhatók: Munkacsoportok - feladatmeghatározás.