Rólunk

Az Európai Parlamentet a konferencia plenáris ülésén 108 fős küldöttség képviseli, amely a hét parlamenti képviselőcsoport tagjaiból és független képviselőkből áll.

Mi a konferencia lényege?

Az Európa jövőjéről szóló konferencia a részvételi demokrácia nyílt és inkluzív eszköze. A polgároknak lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül részt vegyenek a közpolitikai döntéshozatali folyamatban, ami példátlan az Unió történetében. Az európaiak megfogalmazhatják saját elvárásaikat, hangot adhatnak elképzeléseiknek, és javaslataikkal segíthetnek meghatározni az uniós szakpolitikák jövőbeli irányát.
Az Európai Parlament elnöke, az Európai Unió Tanácsának elnöke és az Európai Bizottság elnöke, akik a konferencia együttes elnökségét alkotják, 2021. március 10-én Brüsszelben közös nyilatkozatban vállaltak kötelezettséget arra, hogy intézményük meghallgatja az európaiakat, és a ráruházott hatáskörök adta kereteken belül késedelem nélkül tettekre váltja a konferencia ajánlásait. A konferencia a tervek szerint 2022 tavaszára hozza meg a várt eredményt.
A konferencia munkáját az együttes elnökség nevében a vezető testület felügyeli. A három fő uniós intézmény egyenrangú félként képviselteti magát a testületben, elnökletét is közösen látják el. Az uniós ügyekre szakosodott nemzeti parlamenti bizottságokból álló konferencia, a COSAC képviselői megfigyelőként vannak jelen az összes testületi ülésen. A Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a szociális partnerek képviselői szintén ebben a szerepben vehetnek részt a vitákon.

Hogyan működik a konferencia?

A konferencia ünnepélyes keretek között hivatalosan 2021. május 9-én vette kezdetét, amikor is a vezető testület az Európai Parlament strasbourgi ülésén elfogadta a konferencia eljárási szabályzatát. Ezt megelőzően a véleménynyilvánítás interaktív fóruma, a többnyelvű digitális platform április 19-én kezdte meg működését.
A polgárok ezen a platformon megoszthatják egymással gondolataikat, reagálhatnak egymás felvetéseire, és javaslatokat nyújthatnak be az EU 24 hivatalos nyelvén. A platform ezeket az észrevételeket és javaslatokat a konferencia teljes időtartama alatt gyűjti, elemzi és nyomon követi. Itt lehet tájékozódni azokról a rendezvényekről is, amelyeket Európa-szerte a konferenciához kapcsolódóan tartanak a polgárok, különböző szervezetek, valamint a nemzeti, regionális vagy helyi önkormányzatok. A platformon született ötletekről és ajánlásokról a konferencia két másik formációján belül, az európai polgári vitacsoportokban és a plenáris fórumokon egyeztetnek a résztvevők.
A négy európai polgári vitacsoport mindegyikében 200 véletlenszerűen kiválasztott polgár vitatja meg a felvetéseket különböző témákban, és áll elő javaslatokkal. A csoportok tagsága a földrajzi származást, nemet, életkort és társadalmi-gazdasági hátteret tekintve reprezentatív.

A konferencia plenáris fóruma

A nemzeti és az európai polgári vitacsoportok ajánlásai, valamint a többnyelvű digitális platform téma szerint csoportosított felvetései a konferencia plenáris fóruma elé kerülnek megvitatásra. Az ajánlások és felvetések ismertetését és vitáját követően a plenáris fórum konszenzusos alapon a vezető testület elé terjeszti következtetéseit. Utóbbi ezeket jelentésbe foglalja a plenáris fórummal teljes együttműködésben és teljes átláthatósággal.
A plenáris üléseken az Európai Parlament 108 küldötte mellett a Tanács 54, a Bizottság 3 és a nemzeti parlamentek 108 képviselője vesz részt egyanrangú félként, valamint 108 európai polgár. A Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 18-18 képviselője, regionális önkormányzatok és helyi önkormányzatok 6-6 választott képviselője a szociális partnerek 12 képviselője, illetve a civil társadalom 8 képviselője szintén részt vesz a plenáris üléseken.
A plenáris üléseket a vezető testület 3 társelnöke vezeti le. Azokra az Európai Parlament strasbourgi épületében kerül sor. A viták az EU összes hivatalos nyelvén követhetők, élő közvetítéssel.

EP-küldöttség

A plenáris üléseken az Európai Parlament részéről 108 küldött vesz részt, akik a hét parlamenti képviselőcsoport tagjai, illetve független képviselők. Köztük van a vezető testület hét teljes jogú, illetve megfigyelő tagja közül hat, valamint a parlamenti küldöttséget vezető Guy Verhofstadt (Renew, Belgium). A küldöttség a plenáris ülések előtt külön egyeztet, hogy kialakítsa a Parlament álláspontját. Először a 2021. június 18-19-i alakuló plenáris ülés előtt üléseztek.

Látogasson el az Európa jövőjéről szóló konferenciára

Mondd el a véleményed!