O nama

Sto osam zastupnika iz svih sedam klubova zastupnika i redova nezavisnih zastupnika zastupat će Europski parlament u plenarnoj skupštini konferencije.

Što je Konferencija o budućnosti Europe?

Konferencija o budućnosti Europe otvoren je i uključiv poligon za deliberativnu demokraciju na dosad neviđenoj razini. Ona omogućuje Europljanima da podijele svoja očekivanja i ideje o Europi te iznesu prijedloge koji će pomoći usmjeriti buduće politike Unije.
Utemeljena je zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije potpisanom 10. ožujka 2021. u Bruxellesu. Te tri institucije, čiji predsjednici čine zajedničko predsjedništvo, obvezale su se da će saslušati Europljane i brzo provesti iznesene preporuke u svojim područjima nadležnosti. Očekuje se da će konferencija donijeti zaključke do proljeća 2022.
Rad konferencije nadzire izvršni odbor u ime zajedničkog predsjedništva. Izvršni odbor sastavljen je od ravnopravnih predstavnika triju institucija, koji su i njegovi supredsjedatelji. Predstavnici Konferencije odbora za europske poslove iz nacionalnih parlamenata država članica sudjeluju kao promatrači na svim sastancima odbora. Predstavnici Europskog odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i socijalnih partnera također su pozvani sudjelovati kao promatrači.

Kako konferencija funkcionira?

Konferencija je službeno otvorena 9. svibnja 2021. na svečanosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu nakon što je izvršni odbor odobrio njezin Poslovnik. Službeno otvaranje uslijedilo je nakon pokretanja višejezične digitalne platforme 19. travnja.
Platforma je mjesto gdje građani putem interneta mogu podnijeti prijedloge, podijeliti ideje i međusobno komunicirati na 24 službena jezika Unije. Svi će se doprinosi prikupiti, analizirati i pratiti tijekom konferencije. Platforma sadržava i događanja koja organiziraju pojedinci i organizacije te nacionalna, regionalna i lokalna tijela diljem Europe. Ključne ideje i preporuke s platforme iskoristit će se kao polazišta za druge dijelove konferencije, odnosno europske panele građana i plenarnu skupštinu.
Četiri europska panela građana sastojat će se od 200 nasumce odabranih građana, koji će raspravljati o različitim temama i izložiti svoje prijedloge. Paneli će biti reprezentativni u smislu geografskog porijekla, roda, dobi i socioekonomskog statusa.

Plenarna skupština konferencije

Plenarna skupština konferencije raspravljat će o preporukama nacionalnih i europskih panela građana te o doprinosima prikupljenima s višejezične digitalne platforme grupiranima po temama. Nakon što se te preporuke izlože i rasprave s građanima, plenarna skupština podnijet će prijedloge zaključaka konferencije izvršnom odboru. Izvršni odbor sastavit će izvješće uz potpunu transparentnost i u suradnji s plenarnom skupštinom.
Plenarna skupština konferencije sastoji se od 108 predstavnika Europskog parlamenta, 54 predstavnika Vijeća, troje predstavnika Europske komisije, 108 predstavnika nacionalnih parlamenata na ravnopravnoj osnovi te 108 građana. U konferenciji će sudjelovati i po 18 predstavnika Odbora regija i Gospodarskog i socijalnog odbora te po šestero izabranih predstavnika regionalnih vlasti i izabranih predstavnika lokalnih vlasti, 12 predstavnika socijalnih partnera i osmero predstavnika civilnog društva.
Sjednice plenarne skupštine, kojima će predsjedati troje supredsjedatelja izvršnog odbora, održavat će se u prostorijama Europskog parlamenta u Strasbourgu na svim službenim jezicima Unije i prenositi uživo na internetu.

Izaslanstvo Europskog parlamenta

Izaslanstvo EP-a u plenarnoj skupštini konferencije sastoji se od 108 zastupnika iz svih sedam klubova zastupnika te iz redova nezavisnih zastupnika. Izaslanstvo predvodi Guy Verhofstadt (Renew, Belgija), a ono obuhvaća i šestero od sedmero predstavnika i promatrača Europskog parlamenta u izvršnom odboru konferencije. Sastaje se prije plenarnih skupština konferencije kako bi pripremilo doprinos Parlamenta, počevši od inauguralne plenarne skupštine koja je održana 18. i 19. lipnja 2021.

Doznajte više o Konferenciji o budućnosti Europe

Neka se vaši glasovi čuju