Meithleacha

Comhdhéanamh na 9 meitheal agus faisnéis ghaolmhar

 • Deanfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Anna PASKOVÁ (Aireacht Chomhshaoil na Seice) thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'An t-athrú aeráide agus an comhshaol' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Ms Hildegard BENTELE (EPP, DE)
  • Ms Esther DE LANGE (EPP, NL)
  • Mr Herbert DORFMANN (EPP, IT)
  • Ms Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)
  • Ms Claudia GAMON (Renew, AT)
  • Ms Laura HUHTASAARI (ID, FI)
  • Ms Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES)
  • Mr Andreas SCHIEDER (S&D, AT)
  • Ms Beata SZYDŁO (ECR, PL)
  • Ms Vera TAX (S&D, NL)
  • Mr Nils TORVALDS (Renew, FI)
  • Mr László TRÓCSÁNYI (NI, HU)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Maroš ŠEFČOVIČ thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'Sláinte' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Mr Pascal ARIMONT (EPP, BE)
  • Ms Susanna CECCARDI (ID, IT)
  • Ms Nathalie COLIN-OESTERLÉ (EPP, FR)
  • Ms Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)
  • Ms Radka MAXOVÁ (S&D, CZ)
  • Mr Alin MITUȚA (Renew, RO)
  • Ms Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
  • Mr Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, GR)
  • Ms Michèle RIVASI (Greens/EFA, FR)
  • Mr Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)
  • Ms Patrizia TOIA (S&D, IT)
  • Ms Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Iratxe GARCIA PEREZ (ES, S&D) thar ceann Pharlaimint na hEorpa, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Ms Manon AUBRY (The Left, FR)
  • Ms Nicola BEER (Renew, DE)
  • Ms Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
  • Ms Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
  • Mr Roman HAIDER (ID, AT)
  • Mr Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)
  • Ms Roberta METSOLA (EPP, MT)
  • Mr Siegfried MUREȘAN (EPP, RO)
  • Mr Niklas NIENASS (Greens/EFA, DE)
  • Ms Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI)
  • Ms Monika VANA (Greens/EFA, AT)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, a raibh Clément BEAUNE (Státrúnaí Gnóthaí Eorpacha na Fraince) ina chomhchathaoirleach ar dtús uirthi agus ansin Hans DAHLGREN (Aire Gnóthaí AE na Sualainne) agus Asees Ahuja (Leas-Stiúrthóir, Rialtas na Sualainne) ina dhiaidh thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'An tAontas Eorpach sa domhan' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Mr Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)
  • Mr Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL)
  • Ms Deirdre CLUNE (EPP, IE)
  • Mr Carlo FIDANZA (ECR, IT)
  • Ms Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
  • Mr Andrius KUBILIUS (EPP, LT)
  • Mr Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
  • Ms Hélène LAPORTE (ID, FR)
  • Mr Jaak MADISON (ID, EE)
  • Mr Costas MAVRIDES (S&D, CY)
  • Mr Tonino PICULA (S&D, HR)
  • Ms Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Greens/EFA, DE)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Věra JOUROVÁ thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Ms Katarina BARLEY (S&D, DE)
  • Mr Vladimír BILČÍK (EPP, SK)
  • Ms Katalin CSEH (Renew, HU)
  • Ms Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
  • Ms Klára DOBREV (S&D, HU)
  • Mr Daniel FREUND (Greens/EFA, DE)
  • Mr Esteban GONZÁLEZ PONS (EPP, ES)
  • Mr Thierry MARIANI (ID, FR)
  • Ms Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES)
  • Mr Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)
  • Mr Helmut SCHOLZ (The Left, DE)
  • Ms Romana TOMC (EPP, SI)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, a raibh Riina SIKKUT (Riigikogu na hEastóine, S&D) ina comhchathaoirleach ar dtús uirthi agus ansin Elina VALTONEN (Eduskunta na Fionlainne, EPP) ina diaidh thar ceann thoscaireacht na bParlaimintí Náisiúnta, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'An claochlú digiteach' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Ms Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
  • Ms Josianne CUTAJAR (S&D, MT)
  • Ms Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA, CZ)
  • Ms Assita KANKO (ECR, BE)
  • Mr Othmar KARAS (EPP, AT)
  • Ms Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI)
  • Mr Morten LØKKEGAARD (Renew, DK)
  • Ms Eva MAYDELL (EPP, BG)
  • Mr Alessandro PANZA (ID, IT)
  • Ms Sandra PEREIRA (The Left, PT)
  • Mr Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES)
  • Mr Radosław SIKORSKI (EPP, PL)

 • Tabharfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Manfred WEBER (DE, EPP) thar ceann Pharlaimint na hEorpa, ionchur chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'An daonlathas Eorpach' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Déanfaidh an mheitheal seo, a raibh Dimitris KAIRIDIS (an Pharlaimint Heilléanach, EPP) ina chomhchathaoirleach ar dtús uirthi agus ansin Alessandro ALFIERI (Seanad na hIodáile, S&D) ina dhiaidh thar ceann thoscaireacht na bParlaimintí Náisiúnta, ionchur a thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'Imirce' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Ms Abir AL-SAHLANI (Renew, SE)
  • Mr Marc ANGEL (S&D, LU)
  • Mr Malik AZMANI (Renew, NL)
  • Mr Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES)
  • Mr Gunnar BECK (ID, DE)
  • Mr Angel DZHAMAZKI (ECR, BG)
  • Ms Sunčana GLAVAK (EPP, HR)
  • Mr Jeroen LENAERS (EPP, NL)
  • Mr Philippe OLIVIER (ID, FR)
  • Ms Sara SKYTTEDAL (EPP, SE)
  • Mr Jordi SOLÉ (Greens/EFA, ES)
  • Mr Nils UŠAKOVS (S&D, LV)

 • Tabharfaidh an mheitheal seo, faoi chathaoirleacht Silja MARKKULA thar ceann Fhóram Eorpach na nÓg, ionchur chun díospóireachtaí agus tograí sheisiún iomlánach na Comhdhála dar teideal 'Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt' a ullmhú.

  Liosta de 12 chomhalta na meithle ó Thoscaireacht PE:

  • Mr François ALFONSI (Greens/EFA, FR)
  • Ms Christine ANDERSON (ID, DE)
  • Mr Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
  • Ms Laurence FARRENG (Renew, FR)
  • Ms Kinga GÁL (NI, HU)
  • Ms Alicia HOMS GINEL (S&D, ES)
  • Ms Nora MEBAREK (S&D, FR)
  • Ms Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
  • Mr Victor NEGRESCU (S&D, RO)
  • Ms Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ)
  • Mr Guy VERHOFSTADT (Renew, BE)
  • Ms Isabel WISELER-LIMA (EPP, LU)