Meithleacha

Bunaíodh naoi meitheal théamacha chun obair sheisiún iomlánach na Comhdhála a ullmhú.

Léiríonn na baill atá iontu comhréir na gcomhpháirteanna éagsúla sa seisiún iomlánach. Tugann na Meithleacha ionchur chun na díospóireachtaí agus na tograí ón seisiún iomlánach a ullmhú bunaithe ar mholtaí na bPainéal náisiúnta saoránach agus na bPainéal Saoránach Eorpach agus ar aighneachtaí maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach, laistigh de pharaiméadair an Dearbhaithe Chomhpháirtigh agus na Rialacha Nós Imeachta.

Déanfaidh na meithleacha plé ar na haighneachtaí agus na moltaí éagsúla, agus oibreoidh siad ar bhonn comhthola na gcomhpháirteanna éagsúla. Déanfaidh Cathaoirleach gach meithle, in éineacht le hurlabhraí na bPainéal Saoránach Eorpach sa ghrúpa, an toradh a chur i láthair don Seisiún Iomlánach. Ansin, déanfaidh sé plé agus vótáil sa Seisiún Iomlánach ar na tograí a bheidh mar chuid de na moltaí deiridh don Bhord Feidhmiúcháin.

Déanfaidh Comhrúnaíocht na Comhdhála taifead achomair ó na meithleacha a dhréachtú, faoi threoir an Chathaoirligh agus i gcomhairle le Comhaltaí gach meithle.

Tá tuilleadh faisnéise faoi mheithleacha na Comhdhála ar fáil anseo: Meithleacha - Téarmaí tagartha.