Leathanach Baile

Guy Verhofstadt (Renew, BE), Comh-Chathaoirleach na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa

Focal Fáilte ó Chomh-Chathaoirleach na Comhdhála

Is ann don leathanach seo ionas go mbeidh tú in ann teacht ar an scéala is déanaí faoi rannpháirtíocht na bhFeisirí Eorpacha sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

Den chéad uair riamh i stair an Aontais Eorpaigh, tá na trí institiúid Eorpacha agus na parlaimintí náisiúnta tagtha le chéile chun plé a dhéanamh go díreach le saoránaigh na hEorpa; rud a thugann deis dóibh a gcuid smaointe ar ár dtodhchaí choiteann a roinnt.

Is turgnamh sa daonlathas ardánbhunaithe agus dioscúrsach é a bhfuilimidne, mar ionadaithe dírthofa do mhuintir na hEorpa, lándáiríre faoi. Tá 108 bhFeisire de Pharlaimint na hEorpa páirteach i gCruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, áit a ndéantar na moltaí ó na saoránaigh a phlé. Maidir leis na conclúidí a thiocfaidh ón bpróiseas seo, is mó go mór ná éisteacht le tuairimí daoine a bheidh ann: beidh na conclúidí ann chun freagraí comónta a fháil ar na smaointe, dóchais agus buarthaí atá ag na saoránaigh.

Mar chomhchathaoirleach den Chomhdháil, is mór an onóir domsa a bheith i gceannas ar Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa. I gcomhar le chéile, déanfaimid deimhin de go mbeidh brí fhuinniúil sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ionas gur féidir linn an tAontas Eorpach a oiriúnú dá cuspóir sa 21ú hAois agus an tionscadal comhroinnte seo atá againn a thabhairt níos gaire do na saoránaigh.

Conference on the Future of Europe: citizens demand more from the EU

On 2 December, EU institutions and over 500 citizens assessed the follow-up to the proposals of the Conference on the Future of Europe.

Find out more


The Conference on the Future of Europe concludes its work

The Conference on the Future of Europe concludes its work after a year of collaboration between citizens and politicians ©EU 2022 – EP
On Europe Day, the Presidents of the European Parliament, Commission and Council received the final report with proposals to reform the EU.

Find out more

Future of Europe: Conference Plenary ambitious proposals point to Treaty review

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
The Conference Plenary concluded its work, with MEPs expressing their approval of the outcome and announcing that Parliament intends to kick-start EU reforms.

Find out more