Focal Fáilte ó Chomh-Chathaoirleach na Comhdhála

Is ann don leathanach seo ionas go mbeidh tú in ann teacht ar an scéala is déanaí faoi rannpháirtíocht na bhFeisirí Eorpacha sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

Den chéad uair riamh i stair an Aontais Eorpaigh, tá na trí institiúid Eorpacha agus na parlaimintí náisiúnta tagtha le chéile chun plé a dhéanamh go díreach le saoránaigh na hEorpa; rud a thugann deis dóibh a gcuid smaointe ar ár dtodhchaí choiteann a roinnt.

Is turgnamh sa daonlathas ardánbhunaithe agus dioscúrsach é a bhfuilimidne, mar ionadaithe dírthofa do mhuintir na hEorpa, lándáiríre faoi. Tá 108 bhFeisire de Pharlaimint na hEorpa páirteach i gCruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, áit a ndéantar na moltaí ó na saoránaigh a phlé. Maidir leis na conclúidí a thiocfaidh ón bpróiseas seo, is mó go mór ná éisteacht le tuairimí daoine a bheidh ann: beidh na conclúidí ann chun freagraí comónta a fháil ar na smaointe, dóchais agus buarthaí atá ag na saoránaigh.

Mar chomhchathaoirleach den Chomhdháil, is mór an onóir domsa a bheith i gceannas ar Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa. I gcomhar le chéile, déanfaimid deimhin de go mbeidh brí fhuinniúil sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ionas gur féidir linn an tAontas Eorpach a oiriúnú dá cuspóir sa 21ú hAois agus an tionscadal comhroinnte seo atá againn a thabhairt níos gaire do na saoránaigh.

Guy Verhofstadt ag caint
Guy Verhofstadt (Renew, BE), Comh-Chathaoirleach na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa