Työryhmät

Konferenssin täysistunnon työtä valmistelemaan perustettiin yhdeksän temaattista työryhmää.

Niiden kokoonpanossa otettiin huomioon täysistunnon eri ryhmien suhteellinen koko. Työryhmät osallistuvat konferenssin täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten valmisteluun. Niiden työn pohjana ovat kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien suositukset ja monikielisellä digitaalisella alustalla esitetyt kannanotot, ja ne toimivat yhteisen julistuksen ja työjärjestyksen mukaisesti.

Työryhmät keskustelevat eri kannanotoista ja suosituksista ja perustavat työnsä eri ryhmien saavuttamaan yksimielisyyteen. Kunkin työryhmän puheenjohtaja ja esittelijä, joka valitaan työryhmään kuuluvien eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajista, esittelevät työryhmän tulokset täysistunnolle. Sen jälkeen täysistunto keskustelee ja äänestää ehdotuksista, jotka ovat osa johtokunnalle esitettäviä lopullisia suosituksia.

Konferenssin yhteinen sihteeristö laatii yhteenvedon työryhmien kokouksista puheenjohtajan ohjauksessa ja työryhmien jäseniä kuullen.

Lisätietoa konferenssin työryhmistä: Työryhmät - Tehtävänmääritys.