Töörühmad

Sissejuhatus

Konverentsi täiskogu töö ettevalmistamiseks on moodustatud üheksa temaatilist töörühma.

Nende koosseis peegeldab täiskogu eri osalejarühmade arvulist vahekorda. Töörühmad aitavad vastavalt ühisavalduses ja kodukorras esitatud kriteeriumidele ette valmistada täiskogu arutelusid ja ettepanekuid, tuginedes liikmesriikide ja Euroopa kodanike paneelarutelude soovitustele ning mitmekeelsel digiplatvormil avaldatud seisukohtadele.

Töörühmad arutavad eri seisukohti ja soovitusi, tegutsedes osalejarühmade konsensuse alusel. Iga töörühma esimees ja töörühma kuuluvate Euroopa kodanike paneelarutelude esindajate eestkõneleja esitavad tulemused täiskogule. Täiskogu arutab ettepanekuid ja hääletab nende üle. Ettepanekud võetakse juhatusele esitatavate lõplike soovituste hulka.

Konverentsi ühissekretariaat koostab iga töörühma esimehe juhatusel ja töörühma liikmetega konsulteerides töörühmade kokkuvõtva protokolli.

Lisateavet konverentsi töörühmade kohta leiate siit: Töörühmad ja nende ülesanded