Koduleht

Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgia), Euroopa tuleviku konverentsi kaasesimees

Kaasesimehe tervitussõnad

See veebileht loodi selleks, et saaksite ajakohastatud teavet Euroopa Parlamendi liikmete osalemise kohta Euroopa tuleviku konverentsil.

Esimest korda ELi ajaloos tulevad kolm Euroopa Liidu institutsiooni ja liikmesriikide parlamendid kokku, et arutada küsimusi otse Euroopa kodanikega, võimaldades neil jagada oma ideid meie ühise tuleviku kohta.

See on platvormipõhise ja arutleva demokraatia eksperiment, mille me eurooplaste otsevalitud esindajatena käivitame. Konverentsi täiskogul, kus arutatakse kodanike ettepanekuid, osaleb 108 Euroopa Parlamendi liiget. Selle protsessi tulemusel tehakse järeldused, mistõttu sellel on suurem kaal kui pelgalt ideede ära kuulamisel. Me püüame leida ühiseid vastuseid kodanike ideedele, lootustele ja hirmudele.

Konverentsi kaasesimehena on mul au juhtida Euroopa Parlamendi delegatsiooni. Üheskoos tagame, et Euroopa tuleviku konverents saab sisse tõelise hoo, et muuta Euroopa Liit 21. sajandil eesmärgipäraseks ja tuua meie ühine projekt inimestele lähemale.

Euroopa tuleviku konverents: kodanikud ootavad ELilt rohkem

Reedel, 2. detsembril tutvustasid Euroopa Liidu institutsioonid Euroopa tuleviku konverentsi saavutusi ja jätkumeetmeid.

Edasi kõigest lähemalt

Euroopa tuleviku konverents lõpetas töö

9. mail toimus Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi lõputseremoonia. ©EU 2022 – EP
Euroopa päeval esitati Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu presidentidele Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuanne ning ettepanekud ELi reformimiseks.

Edasi kõigest lähemalt

Euroopa tuleviku konverents: täiskogu ettepanekud nõuavad ELi aluslepingute läbivaatamist

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Reedel ja laupäeval kogunes Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu ning esitas oma ettepanekud ELi reformimiseks.

Edasi kõigest lähemalt