Kaasesimehe tervitussõnad

See veebileht loodi selleks, et saaksite ajakohastatud teavet Euroopa Parlamendi liikmete osalemise kohta Euroopa tuleviku konverentsil.

Esimest korda ELi ajaloos tulevad kolm Euroopa Liidu institutsiooni ja liikmesriikide parlamendid kokku, et arutada küsimusi otse Euroopa kodanikega, võimaldades neil jagada oma ideid meie ühise tuleviku kohta.

See on platvormipõhise ja arutleva demokraatia eksperiment, mille me eurooplaste otsevalitud esindajatena käivitame. Konverentsi täiskogul, kus arutatakse kodanike ettepanekuid, osaleb 108 Euroopa Parlamendi liiget. Selle protsessi tulemusel tehakse järeldused, mistõttu sellel on suurem kaal kui pelgalt ideede ära kuulamisel. Me püüame leida ühiseid vastuseid kodanike ideedele, lootustele ja hirmudele.

Konverentsi kaasesimehena on mul au juhtida Euroopa Parlamendi delegatsiooni. Üheskoos tagame, et Euroopa tuleviku konverents saab sisse tõelise hoo, et muuta Euroopa Liit 21. sajandil eesmärgipäraseks ja tuua meie ühine projekt inimestele lähemale.

Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgia), Euroopa tuleviku konverentsi kaasesimees