Ομάδες εργασίας

Εισαγωγή

Για την προετοιμασία του έργου της Ολομέλειας της Διάσκεψης έχουν συσταθεί εννέα θεματικές ομάδες εργασίας.

Η σύστασή τους αντικατοπτρίζει τις αναλογίες μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών στην Ολομέλεια. Οι ομάδες εργασίας συμβάλλουν στην προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων της Ολομέλειας με βάση τις συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και τις συνεισφορές στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, στο πλαίσιο των παραμέτρων της κοινής δήλωσης και του εσωτερικού κανονισμού.

Οι ομάδες εργασίας θα συζητήσουν τις διάφορες συνεισφορές και συστάσεις, λειτουργώντας στη βάση της συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών. Ο πρόεδρος κάθε ομάδας εργασίας, μαζί με τον εκπρόσωπο των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών στην ομάδα εργασίας, θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των προτάσεων που θα αποτελέσουν μέρος των τελικών συστάσεων προς την εκτελεστική επιτροπή.

Η κοινή γραμματεία της Διάσκεψης θα συντάξει τα συνοπτικά πρακτικά των ομάδων εργασίας, υπό την καθοδήγηση του προέδρου και κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη κάθε ομάδας εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες εργασίας της Διάσκεψης διατίθενται στον εξής σύνδεσμο: Ομάδες εργασίας - Καταστατικό.