Συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ολομέλεια της Διάσκεψης διατίθενται στο ειδικό τμήμα του ιστότοπου της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης