Συνεδριάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας και τις συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης.

Συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας

Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης Συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας: 14 Ιουνίου 2021 - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF - ΠΡΑΚΤΙΚΑ {{meetingsBodySection1DocumentA11y1Minute}}

Συνεδρίαση: 3 Σεπτεμβρίου 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης Συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας: 3 Σεπτεμβρίου 2021 - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF - ΠΡΑΚΤΙΚΑ {{meetingsBodySection1DocumentA11y2Minute}}

Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξηςΣυνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας: 17. november 2021 - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF

Συνεδρίαση: 17. november 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξηςΣυνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας: {{meetingsBodySection1Date4}} - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF

Συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης

Προσωρινό χρονοδιάγραμμαΚατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF

Εναρκτήρια ολομέλεια: 19 Ιουνίου 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξηςΣυνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης: 19 Ιουνίου 2021 - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF

Ολομέλεια: 23 Οκτωβρίου 2021 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης Συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης: 23 Οκτωβρίου 2021 - Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF