Πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στην ολομέλεια της Διάσκεψης με 108 ευρωβουλευτές, που προέρχονται τόσο από τις 7 πολιτικές ομάδες όσο και από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.

Ποιος είναι ο σκοπός της Διάσκεψης;

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια εντελώς νέα και ανοιχτή διαδικασία διαβουλευτικής δημοκρατίας που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Δίνει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις ιδέες τους για την Ευρώπη και να διατυπώσουν προτάσεις που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.
Η απόφαση για τη διοργάνωση της Διάσκεψης ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επισημοποιήθηκε με κοινή δήλωση των τριών οργάνων που υπεγράφη στις 10 Μαρτίου 2021 στις Βρυξέλλες. Τα τρία θεσμικά όργανα, οι πρόεδροι των οποίων αποτελούν την κοινή προεδρία της Διάσκεψης, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να αφουγκραστούν τους Ευρωπαίους πολίτες και να λάβουν υπόψη τους, στο πλαίσιο των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους, τις συστάσεις που θα διατυπώσει η Διάσκεψη. Η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει στα συμπεράσματά της έως την άνοιξη του 2022.
Υπεύθυνο για την πρόοδο των εργασιών της Διάσκεψης είναι ένα εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο ενεργεί εξ ονόματος της κοινής προεδρίας. Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν επί ίσοις όροις εκπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων, οι οποίοι ασκούν από κοινού την προεδρία του. Σε όλες τις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι της COSAC από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. Ως παρατηρητές προσκαλούνται επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και των κοινωνικών εταίρων.

Πώς λειτουργεί η Διάσκεψη

Η Διάσκεψη ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της στις 9 Μαΐου 2021 με τελετή που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης από το εκτελεστικό συμβούλιο. Στις 19 Απριλίου είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία η πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.
Η πλατφόρμα αυτή είναι ο χώρος στον οποίο οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά τις προτάσεις τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και να επικοινωνούν μεταξύ τους στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι συνεισφορές των πολιτών θα συγκεντρώνονται, θα αναλύονται και θα εξετάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Στην πλατφόρμα δημοσιεύονται επίσης οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν πολίτες και οργανώσεις, καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι βασικές ιδέες και συστάσεις που θα προκύψουν από την πλατφόρμα θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις στις άλλες δύο συνιστώσες της Διάσκεψης, τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και την ολομέλεια.
Κάθε μία από τις 4 ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα αποτελείται από 200 τυχαία επιλεγμένους πολίτες, οι οποίοι θα συζητήσουν διάφορα θέματα και θα υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι ομάδες θα είναι αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Ολομέλεια της Διάσκεψης

Στην ολομέλεια της Διάσκεψης θα εξετάζονται και θα συζητούνται ανά θεματική ενότητα οι συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και οι παρατηρήσεις που θα συγκεντρώνονται από την πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα. Αφού οι συστάσεις αυτές παρουσιαστούν και συζητηθούν με τους πολίτες, η ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της για τα συμπεράσματα της Διάσκεψης στο εκτελεστικό συμβούλιο. Στη συνέχεια το εκτελεστικό συμβούλιο, σε πνεύμα πλήρους διαφάνειας και συνεργασίας με την ολομέλεια, θα συντάξει μία έκθεση.
H ολομέλεια της Διάσκεψης συγκροτείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 εκπροσώπους του Συμβουλίου, 3 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 108 εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων με ίσα δικαιώματα καθώς και από 108 πολίτες. Θα συμμετάσχουν επίσης 18 εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και 18 εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερειακών αρχών και 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, 12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.
Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης, στις οποίες θα προεδρεύουν οι 3 συμπρόεδροι του εκτελεστικού συμβουλίου, θα πραγματοποιούνται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και θα μεταδίδονται ζωντανά.

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ολομέλεια της Διάσκεψης αποτελείται από 108 ευρωβουλευτές που προέρχονται τόσο από τις 7 πολιτικές ομάδες όσο και από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν έξι από τους επτά εκπροσώπους και παρατηρητές του Κοινοβουλίου στο εκτελεστικό συμβούλιο της Διάσκεψης. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας είναι ο Guy Verhofstadt (RE, Βέλγιο). Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει πριν από τις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης με στόχο να προετοιμάζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από την εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας στις 18-19 Ιουνίου 2021.

Μάθετε περισσότερα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί