Arbejdsgrupper

Sammensætning af de 9 arbejdsgrupper og relaterede oplysninger

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Anna PASKOVÁ (det tjekkiske miljøministerium) på vegne af Rådet for Den Europæiske Union, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Klimaforandringer og miljø".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Ms Hildegard BENTELE (EPP, DE)
  • Ms Esther DE LANGE (EPP, NL)
  • Mr Herbert DORFMANN (EPP, IT)
  • Ms Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)
  • Ms Claudia GAMON (Renew, AT)
  • Ms Laura HUHTASAARI (ID, FI)
  • Ms Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES)
  • Mr Andreas SCHIEDER (S&D, AT)
  • Ms Beata SZYDŁO (ECR, PL)
  • Ms Vera TAX (S&D, NL)
  • Mr Nils TORVALDS (Renew, FI)
  • Mr László TRÓCSÁNYI (NI, HU)

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Maroš ŠEFČOVIČ på vegne af Europa-Kommissionen, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Sundhed".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Mr Pascal ARIMONT (EPP, BE)
  • Ms Susanna CECCARDI (ID, IT)
  • Ms Nathalie COLIN-OESTERLÉ (EPP, FR)
  • Ms Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)
  • Ms Radka MAXOVÁ (S&D, CZ)
  • Mr Alin MITUȚA (Renew, RO)
  • Ms Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
  • Mr Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, GR)
  • Ms Michèle RIVASI (Greens/EFA, FR)
  • Mr Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)
  • Ms Patrizia TOIA (S&D, IT)
  • Ms Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Iratxe GARCIA PEREZ (ES, S&D) på vegne af Europa-Parlamentet, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Ms Manon AUBRY (The Left, FR)
  • Ms Nicola BEER (Renew, DE)
  • Ms Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
  • Ms Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
  • Mr Roman HAIDER (ID, AT)
  • Mr Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)
  • Ms Roberta METSOLA (EPP, MT)
  • Mr Siegfried MUREȘAN (EPP, RO)
  • Mr Niklas NIENASS (Greens/EFA, DE)
  • Ms Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI)
  • Ms Monika VANA (Greens/EFA, AT)

 • Denne arbejdsgruppe, der først ledes af Clément Beaune (Frankrigs statssekretær for europæiske anliggender) og derefter af Hans DAHLGREN (Sveriges minister for EU-anliggender) og Asees Ahuja (vicegeneraldirektør, den svenske regering) på vegne af Rådet for Den Europæiske Union, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "EU i verden".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Mr Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)
  • Mr Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL)
  • Ms Deirdre CLUNE (EPP, IE)
  • Mr Carlo FIDANZA (ECR, IT)
  • Ms Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
  • Mr Andrius KUBILIUS (EPP, LT)
  • Mr Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
  • Ms Hélène LAPORTE (ID, FR)
  • Mr Jaak MADISON (ID, EE)
  • Mr Costas MAVRIDES (S&D, CY)
  • Mr Tonino PICULA (S&D, HR)
  • Ms Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Greens/EFA, DE)

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Věra JOUROVÁ på vegne af Europa-Kommissionen, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Ms Katarina BARLEY (S&D, DE)
  • Mr Vladimír BILČÍK (EPP, SK)
  • Ms Katalin CSEH (Renew, HU)
  • Ms Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
  • Ms Klára DOBREV (S&D, HU)
  • Mr Daniel FREUND (Greens/EFA, DE)
  • Mr Esteban GONZÁLEZ PONS (EPP, ES)
  • Mr Thierry MARIANI (ID, FR)
  • Ms Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES)
  • Mr Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)
  • Mr Helmut SCHOLZ (The Left, DE)
  • Ms Romana TOMC (EPP, SI)

 • Denne arbejdsgruppe, der først ledes af Riina SIKKUT (den estiske Riigikogu, S&D) og derefter af Elina VALTONEN (den finske Eduskunta, PPE) på vegne af de nationale parlamenters delegation, skal give input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Digital omstilling".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Ms Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
  • Ms Josianne CUTAJAR (S&D, MT)
  • Ms Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA, CZ)
  • Ms Assita KANKO (ECR, BE)
  • Mr Othmar KARAS (EPP, AT)
  • Ms Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI)
  • Mr Morten LØKKEGAARD (Renew, DK)
  • Ms Eva MAYDELL (EPP, BG)
  • Mr Alessandro PANZA (ID, IT)
  • Ms Sandra PEREIRA (The Left, PT)
  • Mr Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES)
  • Mr Radosław SIKORSKI (EPP, PL)

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Manfred WEBER (DE, PPE) på vegne af Europa-Kommissionen, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Europæisk demokrati".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Mr Brando BENIFEI (S&D, IT)
  • Ms Mara BIZZOTTO (ID, IT)
  • Mr Damian BOESELAGER (Greens/EFA, DE)
  • Mr Pascal DURAND (Renew, FR)
  • Mr Sandro GOZI (Renew, FR)
  • Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
  • Mr Vangelis MEIMARAKIS (EPP, GR)
  • Mr Paulo RANGEL (EPP, PL)
  • Mr Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)
  • Mr Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
  • Mr Sven SIMON (EPP, DE)
  • Mr Manfred WEBER (EPP, DE)

 • Denne arbejdsgruppe, der først ledes af Dimitris KAIRIDIS (det græske parlament, PPE) og derefter af Alessandro ALFIERI (det italienske senat, S&D) på vegne af de nationale parlamenters delegation, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Migration".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Ms Abir AL-SAHLANI (Renew, SE)
  • Mr Marc ANGEL (S&D, LU)
  • Mr Malik AZMANI (Renew, NL)
  • Mr Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES)
  • Mr Gunnar BECK (ID, DE)
  • Mr Angel DZHAMAZKI (ECR, BG)
  • Ms Sunčana GLAVAK (EPP, HR)
  • Mr Jeroen LENAERS (EPP, NL)
  • Mr Philippe OLIVIER (ID, FR)
  • Ms Sara SKYTTEDAL (EPP, SE)
  • Mr Jordi SOLÉ (Greens/EFA, ES)
  • Mr Nils UŠAKOVS (S&D, LV)

 • Denne arbejdsgruppe, der ledes af Silja MARKKULA på vegne af Det Europæiske Ungdomsforum, giver input til forberedelsen af debatterne og forslagene på konferencens plenarmøde om "Uddannelse, kultur, ungdom og idræt".

  Liste over de 12 arbejdsgruppemedlemmer fra EP's delegation:

  • Mr François ALFONSI (Greens/EFA, FR)
  • Ms Christine ANDERSON (ID, DE)
  • Mr Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
  • Ms Laurence FARRENG (Renew, FR)
  • Ms Kinga GÁL (NI, HU)
  • Ms Alicia HOMS GINEL (S&D, ES)
  • Ms Nora MEBAREK (S&D, FR)
  • Ms Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
  • Mr Victor NEGRESCU (S&D, RO)
  • Ms Michaela ŠOJDROVÁ (EPP, CZ)
  • Mr Guy VERHOFSTADT (Renew, BE)
  • Ms Isabel WISELER-LIMA (EPP, LU)