Arbejdsgrupper

Indledning

Der er blevet nedsat ni tematiske arbejdsgrupper til at forberede arbejdet i konferencens plenarforsamling.

Deres sammensætning afspejler forholdet mellem plenarmødets forskellige komponenter. Arbejdsgrupperne leverer input til forberedelsen af plenarforsamlingens debatter og forslag på grundlag af anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler og EU-borgerpanelerne og bidragene til den flersprogede digitale platform inden for rammerne af den fælles erklæring og forretningsordenen.

Arbejdsgrupperne vil drøfte de forskellige bidrag og anbefalinger og arbejde på grundlag af konsensus mellem de forskellige komponenter. Formanden for hver arbejdsgruppe fremlægger sammen med talspersonen for EU-borgerpanelerne i gruppen resultatet for plenarforsamlingen. Sidstnævnte drøfter og stemmer derefter om de forslag, der vil indgå i de endelige anbefalinger til bestyrelsen.

Konferencens fælles sekretariat udarbejder et resumé fra arbejdsgrupperne under ledelse af formanden og i samråd med medlemmerne af hver arbejdsgruppe.

Yderligere oplysninger om konferencens arbejdsgrupper findes her: Arbejdsgrupper - Mandater.