Pracovní skupiny

Úvod

Bylo zřízeno devět tematických pracovních skupin, které připravují podklady pro plenární zasedání konference.

Jejich složení odráží poměr mezi jednotlivými složkami plenárního zasedání. Pracovní skupiny na základě doporučení vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů a příspěvků zveřejněných na vícejazyčné digitální platformě zpracovávají podklady pro přípravu rozprav a návrhů plenárního zasedání v souladu s ustanoveními společného prohlášení a jednacího řádu.

Pracovní skupiny projednávají různé příspěvky a doporučení a pracují na základě konsensu dosaženého mezi jednotlivými složkami. Předseda každé pracovní skupiny spolu s mluvčím evropských panelových diskusí občanů ve skupině seznámí s výsledkem plenární zasedání. Plenární zasedání následně jedná a hlasuje o návrzích, které budou součástí konečných doporučení výkonné radě.

Společný sekretariát konference pod vedením předsedy a po konzultaci se členy každé pracovní skupiny vypracovává souhrnné zápisy ze schůzí pracovních skupin.

Další informace o pracovních skupinách konference naleznete zde: Pracovní skupiny - mandát.