Plenární zasedání Konference

Níže naleznete pořady jednání a zápisy z plenárních zasedání konference.
Další informace o plenárních zasedáních konference jsou k dispozici v samostatném oddíle na internetových stránkách Konference o budoucnosti Evropy.

Aktualizovaný harmonogram plenárních zasedání konference