Úvodní slovo spolupředsedy Konference

Na této stránce najdete aktuální informace o tom, jak se poslanci EP účastní Konference o budoucnosti Evropy.

Poprvé v dějinách Unie se všechny tři orgány EU a vnitrostátní parlamenty sešly, aby jednaly přímo s evropskými občany. Konference občanům nabízí příležitost podělit se o své představy o naší společné budoucnosti.

Jde o pokus o deliberativní demokracii pomocí internetové platformy – tato forma demokracie má totiž pro nás, přímo volené zástupce všech Evropanů, velký význam. Návrhy občanů se budou projednávat na plenárním zasedání Konference, kterého se bude účastnit 108 poslanců Evropského parlamentu. Nepůjde pouze o to, aby poslanci občany vyslechli. Závěry z diskusí poslouží k tomu, abychom našli společné odpovědi na myšlenky, naděje a obavy občanů.

Je mi ctí, že mohu jako spolupředseda Konference vést delegaci Evropského parlamentu. Společně zajistíme, aby Konference o budoucnosti Evropy získala skutečnou dynamiku. Postaráme se o to, aby EU dokázala plnit i úkoly, které před ni staví 21. století, a aby byl náš společný projekt blíže občanům.

Projev Guye Verhofstadta
Guy Verhofstadt (Renew, BE), spolupředseda Konference o budoucnosti Evropy