Пленарни сесии на Конференцията

По-долу можете да намерите дневния ред и протоколите от пленарните заседания на конференцията.
Допълнителна информация за пленарните заседания на конференцията може да бъде намерена в специалния раздел на уебсайта на Конференцията за бъдещето на Европа

Актуализиран календар на пленарните заседания на конференцията