Начална страница

Ги Верхофстад (Renew Europe, Белгия), съпредседател на Конференцията за бъдещето на Европа

Приветствие на съпредседателя на Конференцията

Тази страница е създадена, за да получавате актуална информация за участието на членовете на ЕП в Конференцията за бъдещето на Европа.

За първи път в историята на Съюза трите институции на ЕС и националните парламенти се събират, за да обсъдят важни въпроси пряко с европейските граждани, които могат да споделят идеите си за общото ни бъдеще.

Това е опит за реализиране на съвещателната демокрация с помощта на платформа, който всички ние, като пряко избрани представители на всички европейци, вземаме присърце. 108-те членове на Европейския парламент са част от пленарната сесия на Конференцията, на която се обсъждат предложенията на гражданите. Заключенията от този процес ще бъдат взети под внимание и той няма да е просто едно упражнение по изслушване: това е нашият начин да намерим общи отговори на идеите, надеждите и тревогите на гражданите.

Като съпредседател на Конференцията за мен е чест да ръководя делегацията на Европейския парламент. Заедно ще направим така, че акумулираната енергия от Конференцията за бъдещето на Европа да даде тласък на един ЕС, който е в крак с 21-ви век, и ще доближим общия ни проект до гражданите.

Конференцията за бъдещето на Европа приключва с обещания за промени

Конференцията за бъдещето на Европа приключва работата си след година на сътрудничество между граждани и политици © EU 2022 – EP
Председателите на институции на ЕС се ангажираха да отговорят на предложенията на граждани за промени в крайния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

Бъдещето на Европа: Амбициозни предложения на пленарната Конференция за преразглеждане на Договорите за ЕС

© European Union 2022 - Source : EP
© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Пленарната сесия на Конференцията приключи работата си, като членовете на ЕП одобриха постигнатите резултати и обявиха, че Парламентът възнамерява да даде старт на реформите в ЕС.

Допълнителна информация


Бъдещето на Европа: Конференцията е близо до финализиране на политическите препоръки

© European Union 2022 - Source : EP
На пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, проведена на 8 и 9 април, бяха обсъдени конкретни предложения.

Допълнителна информация