Приветствие на съпредседателя на Конференцията

Тази страница е създадена, за да получавате актуална информация за участието на членовете на ЕП в Конференцията за бъдещето на Европа.

За първи път в историята на Съюза трите институции на ЕС и националните парламенти се събират, за да обсъдят важни въпроси пряко с европейските граждани, които могат да споделят идеите си за общото ни бъдеще.

Това е опит за реализиране на съвещателната демокрация с помощта на платформа, който всички ние, като пряко избрани представители на всички европейци, вземаме присърце. 108-те членове на Европейския парламент са част от пленарната сесия на Конференцията, на която се обсъждат предложенията на гражданите. Заключенията от този процес ще бъдат взети под внимание и той няма да е просто едно упражнение по изслушване: това е нашият начин да намерим общи отговори на идеите, надеждите и тревогите на гражданите.

Като съпредседател на Конференцията за мен е чест да ръководя делегацията на Европейския парламент. Заедно ще направим така, че акумулираната енергия от Конференцията за бъдещето на Европа да даде тласък на един ЕС, който е в крак с 21-ви век, и ще доближим общия ни проект до гражданите.

Реч на Ги Верхофстад
Ги Верхофстад (Renew Europe, Белгия), съпредседател на Конференцията за бъдещето на Европа